Druty Kirschnera, Gwoździe Steinmanna, Wiertła kręte

Współpraca

Od 2011 roku firma Clavmed współpracuje z Laboratorium Plastyczności pod Wysokim Ciśnieniem "Hydroextrusion" Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w zakresie opracowania technologii materiałowych stosowanych w narzędziach dla chirurgii. Osiągnięcia, doświadczenie oraz możliwości technologiczne Laboratorium w zakresie poprawy własności materiałów, pozwalają na wytwarzanie materiałów o lepszych parametrach w stosunku do materiałów dostępnych w handlu. Rokuje to nadzieje na opracowanie komercyjnych metod wytwarzania materiałów, które z powodzeniem mogłyby znaleźć zastosowanie w naszych wyrobach. W ramach współpracy Laboratorium przygotowało partię próbne materiałów o podwyższonych własnościach, z których firma Clavmed wykonała kilkanaście demonstratorów i prototypów implantów chirurgicznych. Powstało wiele porównań własności materiałów dostępnych w handlu, oraz modyfikowanych przez Laboratorium. Wyniki badań są na tyle obiecujące, że postanowiono prowadzić je dalej.

30 Lipca 2014 roku został opublikowany artykuł naukowy nakładem wydawnictwa "Elsevier" w specjalistycznym wydawnictwie branżowym Materials Science & Engineering A. Tematem pracy jest zmiana własności stali austenitycznych 316L po silnych odkształceniach plastycznych, uzyskanych w wyniku wyciskania hydrostatycznego "na zimno", oraz kucia rotacyjnego (tytuł oryginału: Nanostructurization of 316L type austenitic stainless steel by hydrostatic extrusion).

Współpraca między firmą Clavmed a Laboratorium Plastyczności pod Wysokim Ciśnieniem "Hydroextrusion" ciągle trwa, a nową jakość może jej zapewnić otwarcie 30 października 2015 roku Parku Innowacyjnego w Celestynowie, który znacznie zwiększy możliwości technologiczne Laboratorium. Stworzy to kanwę do dalszej komercjalizacji wyników badań i w przyszłości do aplikacji przetworzonych materiałów o podwyższonych własnościach w innowacyjnych wyrobach dla chirurgii.
zaufali nam

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk